Miskolci kártérítési per

A Morley Allen & Overy Ügyvédi Iroda Miskolc városa ellen személyiségi jogsértés tárgyában elégtételadás és kártérítés iránt indított perében, pro bono ügyként elvállalta 5 olyan roma fiatal képviseletét, akik szegregált körülmények között tanultak azokban az általános iskolákban, amelyekről a jogsértést a Miskolc-I-es perünkben a Debreceni Ítélőtábla jogerősen megállapította.

Alapítványunk az eljárás folyamán a háttérmunkát végzi: a felperesek beazonosítása,  kapcsolattartás, a felperesek tárgyaláson való részvételének biztosítása, szakmai tanácsadás a képviseletet ellátó iroda részére. Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította a jogsértés tényét, a nem teljes integráció végrehajtásával az érintett fiatalok hátrányt szenvedtek. A megyei bíróság megítélése szerint a teljes integráció elmaradásával az Önkormányzat a jogsértést elkövette, de a fiatalok a jogsértő magatartással összefüggésben kár bekövetkeztét bizonyítani nem tudták, így a bíróság a jogsértés megállapításán túlmenően a keresetet elutasította. A döntés ellen a fiatalok képviselőjük útján fellebbeztek a Debreceni Ítélőtáblához, amely 2009. novemberében szintén elutasította a keresetet. Ezután a fiatalok képviselőjük útján a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak, ahol 2010. június 2-án született ítélet. A Bíróság a 2006-ban zárult Miskolc I-es perben született jogerős döntésre hivatkozva kimondta, hogy attól függetlenül, hogy a fiatalok sorsa hogyan alakult az általános iskola befejezését követően, az elkülönítés ténye önmagában kedvezőtlenebb bánásmódot valósít meg, amely a polgári jog szerint kártérítést von maga után. Ezért a Legfelsőbb Bíróság 100 000 Ft és kamatai megfizetésére kötelezte Miskolc városát fejenként mind az 5 gyerek részére.

A döntés történelmi jelentőségű. Ez az első olyan estet Európában, amelyben nemzeti bíróság ítél meg kártérítést roma gyerekeknek azért, mert az általános iskolában etnikai hovatartozásuk miatt elkülönítve oktatták őket. Bár a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság az elmúlt két évben három esetben adott helyt olyan kérelemnek, ahol roma gyerekek pereltek iskolai szegregáció miatt (DH és társai kontra Cseh Köztársaság, Sampanis és társai kontra Görögország valamint nemrégiben 2010 márciusában az Orsus és társai kontra Horvátország ügyekben), eleddig még soha nem mondta ki egyértelműen, hogy a kártérítés azért illeti meg a felpereseket, mert etnikailag szegregált oktatást kaptak.

Jogi kifejezések: