Miskolci deszegregációs per

A CFCF keresetében annak megállapítását kérte a bíróságtól, hogy Miskolc Megyei Jogú Város azzal a magatartásával, hogy hét iskoláját integrálta igazgatásilag és gazdaságilag 2004. július 1-jével úgy, hogy közben a beiskolázási körzethatárokat az igazgatási összevonásnak megfelelően nem módosította, a cigány, illetve hátrányos helyzetű gyermekeket jogellenesen elkülönítette, illetve a jogellenes elkülönítést fenntartotta, megsértve a gyerekek egyenlő bánásmódhoz való jogát. Az etnikai különbségeket ugyan köztudomású ténynek tekintette, ám a keresetet elutasította az első fokon eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság. A fellebbezést követően a Debreceni Ítélőtábla az egyenlő bánásmód követelményének megsértését a cigány gyerekek tekintetében megállapította. Az Ítélőtábla leszögezte, hogy nem szükséges célzott, aktív magatartás alperesi részről ahhoz, hogy a szegregációért való polgári jogi felelősség beálljon.

Jogi kifejezések: