Gyöngyöspatai szegregációs per

A kisebbségi ombudsman 2011 áprilisában tette közzé jelentését a 2011 márciusában Gyöngyöspatán történt események vizsgálatáról.[1] A kisebbségi biztos a félkatonai szervezetek járőrözésén és a rendfenntartó szervezetek mulasztásának vizsgálatán túl kiterjesztette vizsgálódását a település általános iskolájára is, tekintettel arra, hogy tényfeltárása során jelzéseket kapott a roma gyerekeket ért sérelmekről.A kisebbségi ombudsman jelentése szerint a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolában osztályok szintjén fizikailag elkülönítették a cigány tanulókat. Az azonos évfolyamok párhuzamos osztályai közül az egyik osztályban csak roma tanulókat oktattak, míg a mások osztályban csak elvétve voltak cigány tanulók annak ellenére, hogy iskolán belüli arányuk megközelítette az 50%-ot. A roma tanulók osztálytermeit az épület földszintjén helyezték el.

 Az osztályok közötti elkülönítésen túl panasz érkezett arra is, hogy a roma gyereke nem járhattak napközibe és el voltak zárva a testnevelés óra keretében megszervezett úszásoktatástól is. Az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermekeket jogellenesen, szegregáltan oktatták összevont osztályokban.

A CFCF az ombudsmani jelentésre és saját tényfeltáró tevékenységére alapította keresetét, amelyben kérte megállapítani a cigány tanulók osztályok közötti elkülönítését, hogy az elkülönített gyerekek alacsonyabb szintű oktatásban részesültek és azzal, hogy a napközibe kizárólag olyan szülők gyerekei részesülhettek, akiknek mindkét szülője dolgozott, a cigány tanulókat közvetetten megkülönböztették. A CFCF ebben az ügyben is fenntartó önkormányzatot perelte, de tekintettel arra, hogy egy iskolán belüli, osztályok közötti elkülönítésről volt szó, az iskolával szemben is keresettel fordult.

Az alperesek mindvégig ellentmondásos védekezést terjesztettek elő, egyrészt elismerték az aránytalanságokat s így a szegregációt, másrészről viszont azt állították, hogy nem volt tudomásuk a tanulók etnikai hovatartozásáról.

Az önkormányzat elutasította az ombudsman megállapításait azt állítva, hogy az intézmény elfogult a jelentésében foglalt megállapításaiban.

Az elsőfokú bíróság döntése (2012)

2012. december 6-án az Egri Törvényszék ítéletében megállapította az osztályok közötti jogellenes elkülönítést, valamint hogy a cigány tanulók alacsonyabb minőségű oktatást kaptak.

A törvényszék a CFCF keresetét ezt meghaladóan elutasította. A törvényszék ítélete precedens értékű a tekintetben, hogy elrendelte a jogsértő állapot felmenő rendszerű megszüntetését a szegregációt kizáró osztályszervezési gyakorlat alkalmazására kötelezve az alpereseket.

Kúria

A Kúria 2015. március 25-én fenntartotta az alsóbb bíróságok döntését, ezzel megállapítva az etnikai alapú elkülönítést és az alacsonyabb minőségű oktatást. A Kúria döntése honlapunkról letölthető: http://cfcf.hu/sites/default/files/Gypata_Kuria.pdf

[1] A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a 2011 márciusában történt gyöngyöspatai események és a hasonló jelenségek veszélyeiről, A jelentés elérhető: http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QF...

Jogi kifejezések: